BEST Sommercamp 2015

I starten av august ble i år tidenes første student-BEST sommercamp arrangert i Bergen. Som sykepleier- og medisinstudenter fra hele landet var vi heldige å bli invitert til fem lærerike dager med teamtrening og akuttmedisin på agendaen. Timeplanen var fullpakket, med blant annet akuttmedisinske forelesninger, praktiske øvelser, mediehåndtering og etiske diskusjoner, for ikke å glemme fjellturer, friluftsliv og sene kvelder rundt bålet.

Sommercampen ble arrangert av stiftelsen BEST i samarbeid med Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS), alt på frivillig basis fra arrangørenes side. Målet med kurset var å øke både kunnskap og kompetanse blant oss som fremtidig helsepersonell, samt å bidra som en positiv faktor til engasjement vi kunne ta med tilbake til våre respektive studiesteder.

Som deltakere på kurset ble vi i løpet av disse dagene utfordret ut av komfortsonen, blant annet gjennom å håndtere simulerte masseskadescenarioer og å holde foredrag for hverandre. Skummelt, ja, men det hele foregikk under trygge og støttende rammer; rammer vi forstår er viktig også i arbeidslivets reelle situasjoner. En viktig komponent her er debriefing, som er et godt verktøy på veien til å bli gode helsearbeidere, også etter endt utdanning.

Fra å være en samling studenter hvor de fleste ikke kjente hverandre fra før, endte vi etter fem flotte dager i Bergen med å være en sammensveiset gjeng med felles lærerike og spennende opplevelser. Og ikke minst med en kollektiv innstilling om å ta BEST-filosofien med videre inn i studier og arbeidsliv. Vi takker arrangørene for en flott og inspirerende sommercamp og håper dette var starten på et fast årlig arrangement!

– BESTe hilsen Ida Marie Mørk, 6.års medisinstudent, Trondheim.