Nettverksmøtet 2014 ble avholdt 10.-12. november i Bergen

Forelesning under BEST-nettverksmøtet 2014

Dette var 16. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 27 av sykehusene i BEST-nettverket i tillegg til to danske og ett fra Island. Totalt var det 92 registrerte deltagere.

Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var invitert, og de deltok med 18 representanter som presenterte nytt om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen.

Teamtrening og simulering preget flere av forelesningene og sykehusdeltagerne presenterte erfaringer og selvlagde pasientkasuistikker som ble diskutert i plenum for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det var også rent faglige innlegg. Bl.a. holdt Sigbjørn S. Løes foredrag om håndtering av ansiktsskader og Sigrid Groven om bukskader. Torsten Eken hadde fremlegg med tittelen: ”Flere overlevende på Ullevål – hvordan beregne overlevelse.”
Andre programinnslag var bl.a. traumeomsorg i region Midt-Jylland (Danmark), BEST på Island og tverrfaglig simulering mellom medisin- og sykepleierstudenter i Århus (Danmark).

En oppdatering av Barne-BEST nasjonalt ble holdt av Renate Giæver og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ble presentert av Torben Wisborg. Ida Svege fortalte om status på det nasjonale traumeregisteret mens Arnstein Tveiten presenterte resultater av slagbehandling ved Sørlandet sykehus.

Anne-Marie Sæther la frem sin masteroppgave med tittelen: ”Rett pasient til rett plass til rett tid” og Elisabeth Jeppesen holdt foredrag om bruk av nakkekrage og muligheten for nasjonal konsensus.

Psykologiske kontrakter i team ble presentert av Therese Sverdrup og Johan Pillgram-Larsen fortalte om sitt liv som traumekirurg, med både alvorlige og morsomme vinklinger.

BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet. Nå jobber stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø over hele landet.

Forelesningene er tilgjengelige for nedlasting nedenfor her, og i dokumentarkivet

Dokumentarkiv: