BEST Internasjonalt

BEST har vakt interesse internasjonalt, og vi har fortalt om metoden vår i fagkretser i USA, Australia, Skottland, England, Makedonia, Danmark og Sverige. Likevel har vi enda til gode å møte kolleger som driver med samme typen tverrfaglig og desentralisert opplæring. Vi ble således også invitert til å arrangere BEST-opplæring i Danmark og i Sverige. Vi var på Universitetshospitalet i Århus i mars 2002 og på Universitetshospitalet i Odense i oktober 2003. I Sverige på Sahlgrenska sykehus i Gøteborg hadde vi kurs i oktober 2003 og i Linkøping i september 2008..

Opplæringsmetoden har også vært benyttet på engelsk som ledd i videreutdanning av intensivmedisinere på skandinavisk nivå. Det er et mål å spre denne metoden for kvalitetsutvikling til flere sykehus nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med Enhet for internasjonalt samarbeid ved Haukeland Universitetssykehus etablerte Stiftelsen BEST et nasjonalt Botswansk prosjekt i 2007. Planen er frem til 2010 å gjennomføre nasjonal opplæring på alle sykehus i Botswana og et system for videre trening og vedlikehold. Traumeteam fra store sykehus og mindre distriktssykehus trener etter samme prinsipper som BEST i Norge. Instruktørene er leger og sykepleiere fra BEST-Norge som pr. mai 2009 har trent 23 av 26 sykehus med tilsammen drøyt 700 deltagere.

59 instruktører og fem instruktørtrenere er utdannet gjennom fire instruktørkurs, og disse skal være med i den videre opplæringen av sykehusene.
Les om det i våre vedlegg:

Norsk informasjon (Doc)
English information (Doc)