BEST kurs ved Kamuzu Central Hospital (KCH), Lilongwe, Malawi; 2. og 3. mai 2016

BEST kurset kom i gang på bakgrunn av at Guttorm Brattebø var på besøk ved KCH i slutten av 2015. Der tok han opp muligheten for BEST team treningskurs ved akuttmottaket med flere av lederne ved sykehuset (sykehusdirektør, kirurgisk-, anestesi og radiologisk avdeling, laboratoriet og akuttmottaket). Brattebø fikk positiv respons og det ble søkt om midler fra AIS ved HUS i desember 2016. Søknaden ble innvilget og planleggingen startet primo 2016. Det har vært viktig for BEST at kurset skulle avvikles i tett samarbeid med KCH.

Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten

Torsdag 21.04.16, var Akershus Universitetssykehus vertskap for fagseminar og åpning av Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten. Medisinsk simulering i Norge har siden 2003 i økende grad blitt integrert innen kompetanse- og utdanningsløp. Det oppsto et uformelt nettverk som i Stavanger 2014 etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregionene hvis mål var å etablere et nasjonalt nettverk med fokus på bruk av simulering i utdanning og pasientsikkerhetsarbeid.

BEST Nettverksmøte 2015

Dette var 17. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For første gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Det var også dette året en samling på tre dager med totalt 116 registrerte deltagere. Hele 31 av sykehusene i BEST-nettverket var representert, inkludert ett fra Island. BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale traumekoordinatorer og registrarer var invitert. Det deltok også medisinstudenter fra fakultetene i Norge og andre interesserte.

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS