Den nasjonale helseøvelsen

Mottak av penetrerende skader – undervisningsmodul 1 av 2

I forbindelse med den pågående NATO-øvelsen har flere sykehus i Helse Midt og Sør-Øst øvet på mottak av masseskader som ledd i den nasjonale helseøvelsen. I forkant av dette har disse sykehusene hatt en fagdag med både teori og praktiske øvelser (etter BEST-prinsippene). Den første presentasjonen er nå tilgjengelig også for andre sykehus og kan lastes ned her.

BEST Nettverksmøte 2018

Dette var 20. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For fjerde gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Trondheim, og var en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling.

BEST-traumekurs i Hammerfest

Hvert år arrangerer traumeutvalget i Hammerfest to BEST- heldags traumekurs. I tillegg har vi korte treninger, med utkall av vaktteamet, de andre månedene.
9. mars 2018 ble årets første heldagskurs arrangert. Denne gangen hadde vi invitert traumeteamledere fra UNN Tromsø til å komme og se hvordan vi trener. Dette for å opprette fysisk kontakt og snakke/diskutere åpent rundt eventuelle problemstillinger. Vi fikk besøk av Didrik Kjønås som ble en aktiv deltaker som traumeteamleder på det ene teamet.

BEST Nettverksmøte 2017

Dette var 19. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For tredje gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Bergen, og var en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS