BEST-traumekurs i Hammerfest

Hvert år arrangerer traumeutvalget i Hammerfest to BEST- heldags traumekurs. I tillegg har vi korte treninger, med utkall av vaktteamet, de andre månedene.
9. mars 2018 ble årets første heldagskurs arrangert. Denne gangen hadde vi invitert traumeteamledere fra UNN Tromsø til å komme og se hvordan vi trener. Dette for å opprette fysisk kontakt og snakke/diskutere åpent rundt eventuelle problemstillinger. Vi fikk besøk av Didrik Kjønås som ble en aktiv deltaker som traumeteamleder på det ene teamet.

BEST Nettverksmøte 2017

Dette var 19. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For tredje gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Bergen, og var en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling.

BEST kurs ved Kamuzu Central Hospital (KCH), Lilongwe, Malawi; 2. og 3. mai 2016

BEST kurset kom i gang på bakgrunn av at Guttorm Brattebø var på besøk ved KCH i slutten av 2015. Der tok han opp muligheten for BEST team treningskurs ved akuttmottaket med flere av lederne ved sykehuset (sykehusdirektør, kirurgisk-, anestesi og radiologisk avdeling, laboratoriet og akuttmottaket). Brattebø fikk positiv respons og det ble søkt om midler fra AIS ved HUS i desember 2016. Søknaden ble innvilget og planleggingen startet primo 2016. Det har vært viktig for BEST at kurset skulle avvikles i tett samarbeid med KCH.

Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten

Torsdag 21.04.16, var Akershus Universitetssykehus vertskap for fagseminar og åpning av Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten. Medisinsk simulering i Norge har siden 2003 i økende grad blitt integrert innen kompetanse- og utdanningsløp. Det oppsto et uformelt nettverk som i Stavanger 2014 etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregionene hvis mål var å etablere et nasjonalt nettverk med fokus på bruk av simulering i utdanning og pasientsikkerhetsarbeid.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS